АРМИРОВЪЧНИ УСЛУГИ

  • Доставка и монтаж на армировка /за цялостни фундаменти и др./
  • Доставка и монтаж на армировка /за шайби, стени, колони, греди, шахти и др./