СНИМКИ

Снимки свързани с нашата работа и обекти

Изливане на бетон за фундамент (снимка)
 Кофраж за плоча (снимка)
Укрепване на изкоп (снимка)
Бетонова ограда на къща (снимка)
Груб строеж (снимка)
Армировка на фундамент (снимка)
Изливане на бетон за строеж (снимка)
Полагане на плоскости за кофраж (снимка)
Полагане на плоскости за кофраж (снимка)
Армировка на фундамент (снимка)
Груб строеж (снимка)
Груб строеж (снимка)
Полагане на армировка и изливане на бетон (снимка)
Полагане на основи с воалит (снимка)
Полагане на основи с воалит (снимка)
Полагане на основи с воалит (снимка)
Полагане на основи с горелка (снимка)
Полагане на основи с воалит (снимка)