СНИМКИ

Снимки свързани с нашата работа и обекти

Изливане на бетон за фундамент (снимка)
 Кофраж за плоча (снимка)
Укрепване на изкоп (снимка)
Бетонова ограда на къща (снимка)
Груб строеж (снимка)
Армировка на фундамент (снимка)