БЕТОНОВИ УСЛУГИ

  • Изливане на бетон за плочи
  • Изливане на бетон за вертикални елементи, стени, шайби, колони