ЗИДАРСКИ УСЛУГИ

  • Зидария от керамични  блокчета с дебелина 12 см, 25 см, 37 см и др.