КОФРАЖНИ УСЛУГИ

  • Изграждане на кофраж за бетонови плочи с дебелина 15 см, 18 см, 20 см, 25 см
  • Изграждане на кофраж за вертикални елементи- стени, колони, шайби, едностранни стени, асансьорни шахти и др.