ГРУБ СТРОЕЖ

Грубият строеж е основният и най-важен етап от строителството, от него зависи здравината на сградата, земетръсната устойчивост и качественото изпълнение на довършителните работи.