ИЗКОПНИ УСЛУГИ

  • Изкоп с багер
  • Извозване на земна маса
  • Дренаж около сграда
  • Обратен насип
  • Трамбоване и изравняване на насипи
  • Извозване на строителни отпадъци